اخبار و رویدادها

<b>از ارگ سلطنتی تا کاخ گلستان</b>

از ارگ سلطنتی تا کاخ گلستان

 • 28 اردیبهشت 1395
 • 735
 • 0
سخنران: عباس خاکسار، کارشناس موزه، پژوهشگر تاریخ قاجار چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1395
<b>برنامه های فرهنگی کاخ گلستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی</b>

برنامه های فرهنگی کاخ گلستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی

 • 25 اردیبهشت 1395
 • 753
 • 0
زمان:اردیبهشت و خرداد 1395
<b>نشستی درباره آثار ایرانی در رم توسط پرفسور آنجلو میکله پیه مونتسه </b>

نشستی درباره آثار ایرانی در رم توسط پرفسور آنجلو میکله پیه مونتسه

 • 18 بهمن 1394
 • 711
 • 0
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 20 بهمن  مکان تالار اجتماعات موزه مردم شناسی کاخ گلستان
<b>نمایشگاه ی از آثار نگارگری و هنرهای سنتی خانم فاطمه صفوی</b>

نمایشگاه ی از آثار نگارگری و هنرهای سنتی خانم فاطمه صفوی

 • 08 بهمن 1394
 • 652
 • 0
زمان: 12 الی 16 بهمن 1394 مکان کاخ گلستان