اخبار و رویدادها

<b>برای نخستین بار در ایران :::کارگاه تخصصی آموزشی موزه ها با همکاری بنیاد پژوهشی آلمان برگزار می‌شود</b>

برای نخستین بار در ایران :::کارگاه تخصصی آموزشی موزه ها با همکاری بنیاد پژوهشی آلمان برگزار می‌شود

 • 18 فروردین 1398
 • 392
 • 0
کارگاه تخصصی آموزشی با عنوان "موزه ها و آرشیوهای کاخ گلستان: بیان ظرفیت ها، راهبردهای پژوهشی و چشم اندازهای همکاری های بین المللی"  با همکاری بنیاد پژوهشی آلمان(DFG) برای نخستین بار در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ...
<b>سلام بر شعبان و اعیادش</b>

سلام بر شعبان و اعیادش

 • 17 فروردین 1398
 • 455
 • 0
سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش آغاز ماه رسول خدا ماه شادی آل الله مبارک باد
<b>اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی آذربایجان</b>

اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی آذربایجان

 • 12 فروردین 1398
 • 410
 • 0
یازدهم فروردین98 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
<b>اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی ارومیه</b>

اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی ارومیه

 • 09 فروردین 1398
 • 470
 • 0
نهم فروردین98 مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
<b>اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی خراسان جنوبی شهرستان بیرجند </b>

اجرای مراسم آیینی اقوام ایرانی خراسان جنوبی شهرستان بیرجند 

 • 08 فروردین 1398
 • 364
 • 0
هشتم فروردین ساعت11صبح مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان