اخبار و رویدادها

<b>عمو نوروز به کاخ گلستان می آید</b>

عمو نوروز به کاخ گلستان می آید

 • 15 اسفند 1396
 • 20
 • 0
کاخ گلستان از ۱۲ تا ۲۳ اسفند با اجرای برنامه های هنری و نمایش فیلم، عمو نوروز را به کودکان معرفی می کند. به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، این مجموعه میراث جهانی با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به ایام نورو...
<b>نشست تاریخ شفاهی کاخ گلستان</b>

نشست تاریخ شفاهی کاخ گلستان

 • 08 مرداد 1396
 • 10
 • 0
زمان: 31 مرداد 1396 مکان: موزه مردم شناسی
<b>نمایشگاهی از آثار اهدایی تزارهای روس به شاهان قاجار</b>

نمایشگاهی از آثار اهدایی تزارهای روس به شاهان قاجار

 • 10 بهمن 1395
 • 11
 • 0
زمان:12بهمن تا 22بهمن  مکان: طبقه فوقانی موزه مردمشناسی کاخ گلستان
<b>از ارگ سلطنتی تا کاخ گلستان</b>

از ارگ سلطنتی تا کاخ گلستان

 • 28 اردیبهشت 1395
 • 10
 • 0
سخنران: عباس خاکسار، کارشناس موزه، پژوهشگر تاریخ قاجار چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1395