اخبار و رویدادها

پروژه استحکام بخشی و مرمت کاشی‌های کاخ گلستان

  • 04 شهریور 1399
  • 14:12
  • 0 دیدگاه
  • 86 بازدید
  • Article Rating
 پروژه استحکام بخشی و مرمت کاشی‌های کاخ گلستان

روژه استحکام بخشی و مرمت کاشی‌های کاخ گلستان

«گزارش اقدامات سه هفته اول پروژه»

مرحله اول:
مستندنگاری و جداسازی کاشی‌های سست و طبله شده از تکیه‌گاه.
انتقال کاشی‌ها به کارگاه مرمت و پاکسازی فیزیکی و شیمیایی ملات و رسوبات محیطی
نمک زدایی کاشی‌ها
وصالی و مرمت کاشی‌های شکسته
قالبگیری و بازسازی بخش‌های کمبود کاشی‌ها
پاکسازی ملات های سست و آماده سازی تکیه گاه کاشی‌ها جهت نصب مجدد
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

فایل پیوست