اخبار و رویدادها

برگزاری اولین نشست تخصصی و ورکشاپ تهیه برنامه مدیریت پایگاه میراث جهانی کاخ گلستان

  • 31 تیر 1399
  • 13:17
  • 0 دیدگاه
  • 51 بازدید
  • Article Rating
برگزاری اولین نشست تخصصی و ورکشاپ تهیه برنامه مدیریت پایگاه میراث جهانی کاخ گلستان

اولین نشست تخصصی و ورکشاپ تهیه برنامه مدیریت پایگاه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد. بر اساس این نشست برنامه مدیریت طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با زمانبندی یک ساله. سه ساله و پنج ساله در زمینه توسعه، موزه داری و مرمت ابنیه طراحی و پیش بینی گردید.

امتیاز به خبر :