اخبار و رویدادها

<بازدید از محور تاریخی جلوخان کوچه مروی، خیابان ناصر خسرو، باب عالی و شمس العماره/b>

  • 09 اردیبهشت 1399
  • 19:53
  • 0 دیدگاه
  • 496 بازدید
  • Article Rating
<b><بازدید از محور تاریخی جلوخان کوچه مروی، خیابان ناصر خسرو، باب عالی و شمس العماره/b>

با استاد سید احمد محیط طباطبایی در برنامه زنده، به بازدید از محور تاریخی جلوخان کوچه مروی، خیابان ناصرخسرو، باب عالی و شمس العماره خواهیم پرداخت.

سه شنبه، 9 اردیبهشت 1399

ساعت: 11:00

امتیاز به خبر :