اخبار و رویدادها

سومین جلسه کارگروه ترویج عمومی حفاظت

  • 05 مرداد 1398
  • 12:49
  • 0 دیدگاه
  • 99 بازدید
  • Article Rating
<b>سومین جلسه کارگروه ترویج عمومی حفاظت</b>

سومین جلسه کار گروه ترویج عمومی حفاظت شنبه ۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ در کاخ گلستان

با حضور:
_ همکاران و کارشناسان کاخ گلستان و اعضای کارگروه ترویج عمومی حفاظت 

✅ دستور سومین جلسه کارگروه معرفی، آموزش و ترویج عمومی گروه حفاظت ایکوم ایران

دبیر جلسه: خانم بی تا خوانساری عتیق

🔸 موضوع جلسه:
-       آشنایی با فعالیت ها و تجارب همکاران کاخ گلستان در زمینۀ آموزش و برقراری ارتباط با دیدارکنندگان بخصوص مخاطب کودک 

-       معرفی گروه حفاظت ایکوم ایران و کارگروه معرفی، آموزش و ترویج عمومی حفاظت 

-       طرح موضوع تهیۀ محتوای آموزشی برای دیدارکنندگان کودک با تمرکز بر نگاهداشت همگانی میراث فرهنگی 

-       بحث و تبادل نظر دربارۀ طرح مذکور و زمینه های اجرایی آن در کاخ گلستان

امتیاز به خبر :