اخبار و رویدادها

بازدید قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاونت میراث جناب آقای دکتر علی دارابی از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

  • 26 خرداد 1401
  • 22:20
  • 0 دیدگاه
  • 136 بازدید
  • Article Rating


.

.
🔶🔸امروز سه شنبه مورخ ۹.۹. ۱۴۰۰ بازدید قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاونت میراث جناب آقای دکتر علی دارابی از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و دیدار با مدیریت مجموعه خانم آفرین امامی و در حین این بازدید توصیه ها و رهنمودهای لازم را در خصوص اداره بهینه مجموعه و توسعه گردشگری آن به مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان بیان نمودند ،این بازید شامل بازدید از موزه ها مخازن آثار ارزشمند و نفیس کارگاه‌های حفاظت و مرمت و غیره بوده است .همچنین در ادامه بازدید از ورودی بازگشایی شده باب عالی این اقدام را امری مهم در جهت ایجاد ارتباط بافت تهران با مجموعه کاخ گلستان و توسعه گردشگری دوسویه آنها دانستند
با مدیریت مجموعه خانم آفرین امامی و در حین این بازدید توصیه ها و رهنمودهای لازم را در خصوص اداره بهینه مجموعه و توسعه گردشگری آن به مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان بیان نمودند ،این بازید شامل بازدید از موزه ها مخازن آثار ارزشمند و نفیس کارگاه‌های حفاظت و مرمت و غیره بوده است .همچنین در ادامه بازدید از ورودی بازگشایی شده باب عالی این اقدام را امری مهم در جهت ایجاد ارتباط بافت تهران با مجموعه کاخ گلستان و توسعه گردشگری دوسویه آنها دانستند

امتیاز به خبر :