اخبار و رویدادها

باز نشر کتاب "مهرهای سلطنتی در مجموعه موزه کاخ گلستان"

  • 26 خرداد 1401
  • 22:16
  • 0 دیدگاه
  • 32 بازدید
  • Article Rating


کاخ گلستان در مسیر تجدید چاپ و بازنشر کتاب "مهرهای سلطنتی در مجموعه موزه کاخ گلستان " تالیف استاد ارجمند جناب محمد جواد جدی است. و در این راستا بررسی و انتخاب ناشر را در دستور کار دارد. چاپ جدید با ویرایش ها و افزودنی های مفیدی از جانب مولف همراه خواهد شد که بر ارزشمندی اثر خواهد افزود. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۶ به مناسبت برگزاری نمایشگاهی از مهرهای سلطنتی؛ کاتالوگی از جانب مجموعه به طبع رسید که بسیار از این کتاب بهره برده شده بود که متاسفانه ذکر ماخذ و منبع آن از قلم افتاده بود. ضمن پوزش از محضر استاد؛ کاخ گلستان خود را مفتخر می داند که خانه پژوهشگرانی است که با حضور خود به آثار مجموعه معنا می بخشند و با تلاش های بی شائبه خود کاخ گلستان را در نیل به آن مقصود مهم که همانا معرفی آثار است یاری رسانند. کاخ گلستان بنا به همین مسئولیتی که بر عهده گرفته‌است با صداقت و درستی گام برداشته و به فضل قادر متعال و توجه او، مستظهر و امیدوار است.

امتیاز به خبر :