اخبار و رویدادها

بازدید اقای مهندس یزدی شهردار منطقه ۱۲ با خانم امامی مدیریت مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

بازدید اقای مهندس یزدی شهردار منطقه ۱۲ با خانم امامی مدیریت مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

 • 13 آبان 1400
 • 230
 • 0
امروز مورخ ۱2 ابان دیدار و بازدید اقای مهندس یزدی  شهردار منطقه ۱۲ با خانم امامی مدیریت مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به همراه مدیران شهرداری منطقه از ورودی جدید( باب عالی ) و محوطه کاخ گلستان
وبینار «نگاهی به نسخه خطی خاوران نامه»

وبینار «نگاهی به نسخه خطی خاوران نامه»

 • 11 آبان 1400
 • 125
 • 0
‌ کاخ گلستان با همکاری کتابخانه چستر بیتی ایرلند برگزار می کند وبینار «نگاهی به نسخه خطی خاوران نامه» شرح داستانهای حماسی-مذهبی از ایران قرن نهم هجری قمری به سبک شاهنامه نگارگری این نسخه خطی در مکتب شیراز ت...
 روز جهانی کارکنان موزه مبارک

روز جهانی کارکنان موزه مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 102
 • 0
  ‌ روز جهانی کارکنان موزه مبارک #internationalmuseumworkersday #imwd #golestan_palace_world_heritage_complex #golestanpalace #روز_جهانی_کارکنان_موزه #مجموعه_میراث_جهانی_کاخ_گلستان #کاخ_گلستان
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 102
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 50
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 45
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 44
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 48
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 47
 • 0
‌ 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند: 🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستان حفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگی نحوه ارائه، زنده...
 🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

🔸🔸روز جهانی کودک و هفته ملی کودک مبارک

 • 11 آبان 1400
 • 44
 • 0
‌کاخ گلستان ضمن بزرگداشت این مناسبت برنامه‌های ویژه خود را اعلام می‌کند:🔸جمعه 16مهرماه، محوطه باغ کاخ گلستانحفاظت‌گران کوچک میراث‌فرهنگینحوه ارائه، زندهمنطبق بر شعار هفته ملی کودک،کودک؛ صلح، بازی و نشاط🔸شنبه 17مهرماه، موزه مردم ...