ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 بعد از ظهر و بهای بلیت جهت هر موزه ... 


... ادامه

راهیابی و ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


رویدادها


فراخوان نهمین شماره کاغذ اخبار فصلنامه کاخ گلستان ، هم زمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی   ادامه ...

 مجموعه جهانی کاخ گلستان ، روز سه شنبه مورخ  ادامه ...
حضور سینماگران در کاخ گلستان   ادامه ...

پیشینه تاریخی کاخ گلستان

تاريخچه و بنیان كاخ گلستان را می توانبه زمان شاه عباس صفوي (988 ه.ق) نسبت داد و بخشي از سفرنامه پيترو دلا واله خود مويد اين نكته است .این مجموعه در سلسله هاي بعد نیز مورد توجه واقع شده تا اينكه در عهد كريمخان زند ما بين سالهاي 1173 تا 1180 ه.ق با ساخت ديوانخانه اي دچار تغييرات ادامه ...


معرفی یک اثر 
قطعه سنگ رودخانه ای شبیه پای صنیع الدوله
مکان جای گیری : مخزن کاخ گلستان

این قطعه سنگ توسط اولین اتیکت های موزه ای در ایران بدینگونه معرفی گردیده است : بندگان اعلیحضرت اقدس اعلی روحی و رو حنا فدا از جاجرود مراجعت می فرمودند این سنگ طبیعی در رودخانه مزبور افتاده بود چون خیلی شبیه بپای صنیع الدوله بود ضبط موزه مبارکه گردید. سنه   1300.